آراد اتوماسیون

IGBT

Fuji Electric

Fuji Electric

این IGBT ها چیپ ست IGBT/FWD نسل ششم با عملکرد بالا  دارای یک طراحی فشرده می باشند که توان خروجی بیشتری را فراهم می آورد.مشخصه های کلید زنی روشن شدن IGBT شامل : مصالحه ی بیصدا ،بهبود یافته dv/dt روشن شدن کاهش یافته و dic/dt روشن شدن فوق العاده است.مشخصه های کلید زنی خاموش شدن آن شامل : رفتار نرم کلید زنی و نوسان آزاد حالت خاموش می باشد.

مشاهده اطلاعات...

Mitsubishi

Mitsubishi

ماژول IGBT  یک عنصر ضروری برای تمامی اینورتر های مورد استفاده  در تمامی صنایع می باشد.این ماژول از بیست سال پیش که تولید گردید امکان کارکرد دستگاه را با جریان و ولتاژ بالا فراهم آورده است.

مشاهده اطلاعات...

Semikron

Semikron

SEMIKRON ، ماژول های آی جی بی تی را در پکیج های SEMITRANS ، SEMiX ، SKiM ، MiniSKiiP ، SEMITOP و با توپولوژی ، سطح ولتاژ و جریان های متفاوت ارائه می دهد.مقدار جریان از 6A تا 900A و کلاس ولتاژها بین 600V تا 1700V تغییر می کند.

مشاهده اطلاعات...

IXYS

IXYS

IXYS گستره وسیعی از ماژول های IGBT و PIM را ارائه میدهد،گستره ی ماژول های IGBT این برند از 50A تا 330A و از 600V تا 3300V و PIM  نیز از 18A  تا 640A  و 600V تا 1700V می باشد.

مشاهده اطلاعات...

Infineon

Infineon

Infineon  بعنوان یک تکنولوژی پیشرو در IGBT ،ماژول های کاملی در کلاس ولتاژ و جریان های مختلف ارائه می دهد.محصولات IGBT به عنوان ماژول های قدرت عرضه می شوند.

مشاهده اطلاعات...

Interesting to know

شروع اتوماسیون ریشه در قرن 18 دارد،زمانی که انسان برای اولین بار ماشین را جایگزین کار انسان کرد. ادامه مطلب...

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 50A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 75
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 150A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600V
 • 150A
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 50A
 • 150
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 50A
 • 150 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 100A
 • 125
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 100A
 • 125 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200V
 • 225A
 • 150 C
 • Inverter for motor drive AC and DC servo drive Industrial machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 100
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 150
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 200
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 400
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 75
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 100
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 150
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 200
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Uninterruptible Power Supply Industrial Machines such as welding machine

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 20
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 30
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

600V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 600
 • 50
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 25
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 35
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

1200V

Vmax
I max
Case Temperature
Application
 • 1200
 • 50
 • 125
 • Inverter for Motor Drive Ac and Dc Servo Drive Industrial Machines

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Flat base Type Copper base plate RoHS Directive compliant UL Recognized under UL1557, File E323585
 • High frequency (30 kHz ~ 60 kHz) switching use: Induction heating, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Flat base Type Copper base plate RoHS Directive compliant UL Recognized under UL1557, File E323585
 • High frequency (30 kHz ~ 60 kHz) switching use: Induction heating, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • High frequency switching use (30kHz to 60kHz). Gradient amplifier, Induction heating, power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • CIB (3-phase Converter + 3-phase Inverter + Brake) Flatbase Type / Insulated Package / Copper base plate RoHS Directive compliant
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, Power supply, etc.

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 400
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • AC Motor Control, Motion/Servo Control, Power supply, etc.

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 35
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • General purpose inverters & Servo controls, etc

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Flat base Type Copper base plate (non-plating) RoHS Directive compliant Recognized under UL1557, File E323585
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • CIB (3-phase Converter + 3-phase Inverter + Brake) Flatbase Type / Insulated Package / Copper base plate RoHS Directive compliant
 • General purpose Inverters, Servo Amplifiers

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Insulated Type 4-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 400
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Insulated Type 2-elements in a pack
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Insulated Type 1-element in a pack
 • Brake

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Insulated Type 2-elements in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 400
 • Insulated Type 1-element in a pack UL Recognized
 • UPS, NC machine, AC-Drive control, Servo, Welders

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 25
 • High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive Fast rectifier diodes for enhanced EMC behaviour
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • Epitaxial free wheeling diodes with Hiperfast and soft reverse recovery Industry standard package with insulated copper base plate and soldering pins for PCB mounting
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation
 • Industry standard package with insulated copper base plate and soldering pins for PCB mounting Temperature sense included

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive NPT IGBT technology with low saturation voltage, low switching losses, high RBSOA and short circut
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 20
 • High level of integration - only one power semiconductor module required for the whole drive Fast rectifier diodes for enhanced EMC behaviour
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • NPT IGBT technology with low saturation voltage, low switching losses, high RBSOA and short circuit ruggedness Epitaxial free wheeling diodes with Hiperfast and soft reverse recovery
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 80
 • Industry standard package with insulated copper base plate and soldering pins for PCB mounting Temperature sense included
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor electric braking operation

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 110
 • IGBT technology with low saturation voltage, low switching losses and tail current, high RBSOA and short circuit ruggedness Epitaxial free wheeling diodes with Hiperfast and soft reverse recovery
 • Input from single or three phase grid Three phase synchronous or asynchronous motor Electric braking operation

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 45
 • NPT IGBT technology low saturation voltage low switching losses switching frequency up to 30 kHz
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 60
 • low saturation voltage fast switching short tail current for optimized performance also in resonant circuits
 • AC drives

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 90
 • square RBSOA, no latch up high short circuit capability positive temperature coefficient for easy parallelling MOS input, voltage controlled
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 170
 • high short circuit capability positive temperature coefficient for easy parallelling MOS input, voltage controlled
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 30
 • NPT IGBT technology low saturation voltage positive temperature coefficient for easy paralleling
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • square RBSOA, no latch up high short circuit capability MOS input, voltage controlled
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 80
 • low switching losses square RBSOA, no latch up high short circuit capability positive temperature coefficient for easy parallelling
 • AC motor drives Solar inverter Medical equipment Uninterruptible power supply Air-conditioning systems Welding equipment Switched-mode and resonant-mode power supplies

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 160
 • NPT IGBT technology low saturation voltage low switching losses switching frequency up to 30 kHz
 • AC motor control AC servo and robot drives power supplies

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 72
 • NPT IGBT technology low saturation voltage low switching losses square RBSOA, no latch up high short circuit capability positive temperature coefficient for easy parallelling
 • space savings reduced protection circuits package designed for wave soldering

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 90
 • low saturation voltage low switching losses switching frequency up to 30 kHz
 • motor control DC motor armature winding DC motor excitation winding synchronous motor excitation winding supply of transformer primary winding power supplies welding X-ray UPS battery charger

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 65
 • HiPerFREDTM diode: fast reverse recovery low operating forward voltage low leakage current
 • motor control DC motor amature winding DC motor excitation winding synchronous motor excitation winding supply of transformer primary winding power supplies welding X-ray battery charger

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 125
 • Fast NPT IGBTs low saturation voltage positive temperature coefficient for easy paralleling fast switching short tail current for optimized performance also in resonant circuits
 • motor control DC motor amature winding DC motor excitation winding synchronous motor excitation winding supply of transformer primary winding power supplies welding X-ray battery charger

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 183
 • SPT+ IGBT technology low saturation voltage low switching losses square RBSOA, no latch up
 • AC motor drives Solar inverter Medical equipment Uninterruptible power supply Air-conditioning systems Welding equipment Switched-mode and resonant-mode power supplies

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 30
 • High Speed IGBT H3 Low Switching Losses thinQ!™ SiC Schottky diode 650V Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance PressFIT Contact Technology Rugged mounting due to integ
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • High Speed IGBT H3 Low Switching Losses thinQ!™ SiC Schottky diode 650V Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance PressFIT Contact Technology Rugged mounting due to int
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Increased blocking voltage capability to 650V Low inductive design Low Switching Losses Low V(CEsat) Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Increased blocking voltage capability to 650V Low inductive design Low Switching Losses Low V(CEsat) Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance Compact Design
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Increased blocking voltage capability to 650V Low inductive design Low Switching Losses Low V(CEsat) Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance Compact Design
 • Drive Solar UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • High Speed IGBT H3 Low inductive design Low Switching Losses Compact design PressFIT Contact Technology
 • Drive Solar UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 80
 • High Speed IGBT H3 Low inductive design Low Switching Losses thinQ!™ SiC Schottky diode 600V Compact design PressFIT Contact
 • Drive Solar UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 300
 • Extended Operation Temperature T(vj op) Low Switching Losses Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Isolated Base Plate
 • Drive Solar UPS CAV

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 400
 • Extended Operation Temperature T(vj op) Low Switching Losses Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Isolated Base Plate
 • Drive Solar UPS CAV

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • Superior solution for frequency controlled inverter drives UL/CSA Certification with UL1557 E83336 Operating temperature up to 150 °C Optimized switching characteristic like softness and reduced switching losses Existing packages with higher current capability RoHS compliant
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Superior solution for frequency controlled inverter drives UL/CSA Certification with UL1557 E83336 Operating temperature up to 150 °C Optimized switching characteristic like softness and reduced switching losses Existing packages with higher current capability
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • Superior solution for frequency controlled inverter drives UL/CSA Certification with UL1557 E83336 Operating temperature up to 150 °C Optimized switching characteristic like softness and reduced switching losses Existing packages with higher current capability
 • Drive Solar UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Superior solution for frequency controlled inverter drives UL/CSA Certification with UL1557 E83336 Operating temperature up to 150 °C Optimized switching characteristic like softness and reduced switching losses Existing packages with higher current capability RoHS compliant
 • Drive Solar UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • Extended Operation Temperature Tvj op Low Switching Losses Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient
 • Drive Solar UPS CAV Welding Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • Extended Operation Temperature Tvj op Low Switching Losses Low V(CEsat) T (vj op) = 150°C V (CEsat) with positive Temperature Coefficient Isolated Base Plate
 • Drive Solar UPS CAV Welding Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Extended Operation Temperature Tvj op Low Switching Losses Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Isolated Base Plate
 • Drive Solar UPS CAV Welding Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Extended Operation Temperature Tvj op Low Switching Losses Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient
 • Drive Solar UPS CAV Welding Induction Heating

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • Increased blocking voltage capability to 650V High Short Circuit Capability Self Limiting Short Circuit Current T(vj op) = 150°C Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance
 • Aircon Drive UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • High power density Established Econo module concept Integrated temperature sensor available Low stray inductance module design RoHS-compliant modules
 • Aircon Drive Induction Heating

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • High power density Established Econo module concept Integrated temperature sensor available Low stray inductance module design RoHS-compliant modules
 • Aircon Drive Induction Heating

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • High power density Established Econo module concept Integrated temperature sensor available Low stray inductance module design RoHS-compliant modules
 • Aircon Drive Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • Low V(CEsat) T(vj op) = 150°C V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance High Power and Thermal Cycling Capability
 • Aircon Drive Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • Low Switching Losses Trench IGBT 3 V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Low V(CEsat) Al(2)O(3) Substrate with Low Thermal Resistance
 • Aircon Drive UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • High power density Established Econo module concept Integrated temperature sensor available Low stray inductance module design RoHS-compliant modules
 • Aircon Drive Induction Heating

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Extended Operation Temperature T(vj op) Low Switching Losses Low V(CEsat) V(CEsat) with positive Temperature Coefficient Isolated Base Plate; Standard Housing
 • Drive Solar UPS CAV

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 30
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • 3 level Drive UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Multilevel Inverter

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Multilevel Inverte

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive UPS Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • One screw mounting Integrated NTC temperature sensor
 • Drive

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive UPS Welding

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 30
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • Inverter

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inveter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • High short circuits capability
 • Ac Inverter UPS Welding

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Ac Inverter UPS Welding

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 225
 • High short circuits capability
 • Ac Inverter UPS Welding

کپی رایت © شرکت آراد اتوماسیون 2002-2014 همه حقوق محفوظ است.