آراد اتوماسیون

Semikron

3 Level

3 Level

SEMIKRON ، ماژول های آی جی بی تی را در پکیج های SEMITRANS ، SEMiX ، SKiM ، MiniSKiiP ، SEMITOP و با توپولوژی ، سطح ولتاژ و جریان های متفاوت ارائه می دهد.مقدار جریان از 6A تا 900A و کلاس ولتاژها بین 600V تا 1700V تغییر می کند.

مشاهده اطلاعات...

Half Bridge

Half Bridge

SEMIKRON ، ماژول های آی جی بی تی را در پکیج های SEMITRANS ، SEMiX ، SKiM ، MiniSKiiP ، SEMITOP و با توپولوژی ، سطح ولتاژ و جریان های متفاوت ارائه می دهد.مقدار جریان از 6A تا 900A و کلاس ولتاژها بین 600V تا 1700V تغییر می کند.

مشاهده اطلاعات...

Six-Pack

Six-Pack

SEMIKRON ، ماژول های آی جی بی تی را در پکیج های SEMITRANS ، SEMiX ، SKiM ، MiniSKiiP ، SEMITOP و با توپولوژی ، سطح ولتاژ و جریان های متفاوت ارائه می دهد.مقدار جریان از 6A تا 900A و کلاس ولتاژها بین 600V تا 1700V تغییر می کند.

مشاهده اطلاعات...

Interesting to know

شروع اتوماسیون ریشه در قرن 18 دارد،زمانی که انسان برای اولین بار ماشین را جایگزین کار انسان کرد. ادامه مطلب...

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 30
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • 3 level Drive UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Multilevel Inverter

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 150
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Multilevel Inverte

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 100
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive UPS Welders

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • One screw mounting Integrated NTC temperature sensor
 • Drive

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

1200V

VCES
IC
Feature
Application

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Drive UPS Welding

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 30
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Power Supply Drive Switching UPS

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 50
 • High short circuits capability Low tail current Integrated PTC temperature sensor
 • Inverter

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 75
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

600V

VCES
IC
Feature
Application
 • 600
 • 200
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 50
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inveter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 75
 • High short circuits capability
 • Ac Inverter UPS Welding

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 100
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Inverter Power Motor

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 150
 • Compact design One screw mounting Heat transfer through aluminium oxide ceramic
 • Ac Inverter UPS Welding

1200V

VCES
IC
Feature
Application
 • 1200
 • 225
 • High short circuits capability
 • Ac Inverter UPS Welding

کپی رایت © شرکت آراد اتوماسیون 2002-2014 همه حقوق محفوظ است.